Bonsaiverktyg

Alla verktyg vi säljer är av hög japansk kvalitet. De flesta importerar vi direkt från Japan, andra tar vi via Holland. Rostfria verktyg har vi inte på lager men vi kan skaffa sådana också.